Jazz

Erik Truffaz Quartet

Lune Rouge
Samedi 10 octobre à 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina


Roberto Fonseca

Yesun
Mardi 24 novembre à 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina


Piano Forte

Trotignon | Legnini | Bojan Z | Bethmann
Mardi 8 décembre à 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina


Adnan Joubran

Borders Behind
Mardi 12 janvier à 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina


Airelle Besson

Radio One
Mardi 23 mars à 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina